Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit.


svet-podnosi-starca-samo-ako-bogat-ili-duhovit
jovan dučićsvetpodnosistarcasamoakobogatiliduhovitsvet podnosipodnosi starcastarca samosamo akoako jeje bogatbogat iliili duhovitsvet podnosi starcapodnosi starca samostarca samo akosamo ako jeako je bogatje bogat ilibogat ili duhovitsvet podnosi starca samopodnosi starca samo akostarca samo ako jesamo ako je bogatako je bogat ilije bogat ili duhovitsvet podnosi starca samo akopodnosi starca samo ako jestarca samo ako je bogatsamo ako je bogat iliako je bogat ili duhovit

Svijet podnosi starca samo ako je duhovit ili bogat. -Jovan Dučić
svijet-podnosi-starca-samo-ako-duhovit-ili-bogat
Svet se počinje spašavati spašavajući jednog čoveka, sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika. -Čarls Bukovski
svet-se-poinje-spaavati-spaavajui-jednog-oveka-sve-ostalo-ili-grandiozna-romantika-ili-politika
Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu. Svet bi bio mnogo srećniji i lepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar zube. -Duško Radović
pre-nego-to-popravite-svet-popravite-esmu-u-svom-stanu-svet-bi-bio-mnogo-sreniji-i-lepi-kad-bi-svako-samo-popravio-esmu-ili-makar-zube
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Biti popularan na fejsu ili ask-u je isto što i biti bogat u monopolu… Impresivno ali beskorisno.
biti-popularan-na-fejsu-ili-asku-isto-to-i-biti-bogat-u-monopolu-impresivno-ali-beskorisno