Svet se počinje spašavati spašavajući jednog čoveka, sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika.


svet-se-poinje-spaavati-spaavajui-jednog-oveka-sve-ostalo-ili-grandiozna-romantika-ili-politika
Čarls bukovskisvetsepočinjespaavatispaavajućijednogčovekasveostaloiligrandioznaromantikapolitikasvet sese počinjepočinje spašavatispašavati spašavajućispašavajući jednogjednog čovekasve ostaloostalo jeje iliili grandioznagrandiozna romantikaromantika iliili politikasvet se počinjese počinje spašavatipočinje spašavati spašavajućispašavati spašavajući jednogspašavajući jednog čovekasve ostalo jeostalo je ilije ili grandioznaili grandiozna romantikagrandiozna romantika iliromantika ili politikasvet se počinje spašavatise počinje spašavati spašavajućipočinje spašavati spašavajući jednogspašavati spašavajući jednog čovekasve ostalo je iliostalo je ili grandioznaje ili grandiozna romantikaili grandiozna romantika iligrandiozna romantika ili politikasvet se počinje spašavati spašavajućise počinje spašavati spašavajući jednogpočinje spašavati spašavajući jednog čovekasve ostalo je ili grandioznaostalo je ili grandiozna romantikaje ili grandiozna romantika iliili grandiozna romantika ili politika

Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna. -Jovan Dučić
ena-ve-s-prvim-pogledom-jednog-mukarca-ili-mrzi-ili-voli-ali-nije-nikad-prema-njemu-ravnoduna
Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. -Dejl Karnegi
nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi