Sveti Nikola! Najbolji kuvar među odbojkašima i najbolji odbojkaš među kuvarima. – nakon jednog od mnogobrojnih kuvanja Nikole Grbića.


sveti-nikola-najbolji-kuvar-meu-odbojkaima-i-najbolji-odbojka-meu-kuvarima-nakon-jednog-od-mnogobrojnih-kuvanja-nikole-grbia
duško koraćsvetinikolanajboljikuvarmeđuodbojkaimanajboljiodbojkakuvarimanakonjednogodmnogobrojnihkuvanjanikolegrbićasveti nikolanajbolji kuvarkuvar međumeđu odbojkašimaodbojkašima ii najboljinajbolji odbojkašodbojkaš međumeđu kuvarima– nakonnakon jednogjednog odod mnogobrojnihmnogobrojnih kuvanjakuvanja nikolenikole grbićanajbolji kuvar međukuvar među odbojkašimameđu odbojkašima iodbojkašima i najboljii najbolji odbojkašnajbolji odbojkaš međuodbojkaš među kuvarima– nakon jednognakon jednog odjednog od mnogobrojnihod mnogobrojnih kuvanjamnogobrojnih kuvanja nikolekuvanja nikole grbićanajbolji kuvar među odbojkašimakuvar među odbojkašima imeđu odbojkašima i najboljiodbojkašima i najbolji odbojkaši najbolji odbojkaš međunajbolji odbojkaš među kuvarima– nakon jednog odnakon jednog od mnogobrojnihjednog od mnogobrojnih kuvanjaod mnogobrojnih kuvanja nikolemnogobrojnih kuvanja nikole grbićanajbolji kuvar među odbojkašima ikuvar među odbojkašima i najboljimeđu odbojkašima i najbolji odbojkašodbojkašima i najbolji odbojkaš međui najbolji odbojkaš među kuvarima– nakon jednog od mnogobrojnihnakon jednog od mnogobrojnih kuvanjajednog od mnogobrojnih kuvanja nikoleod mnogobrojnih kuvanja nikole grbića

Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
Zla žena gnjavi jednog, dobra žena dosadna je jednom. To je jedina razlika među njima. -Oskar Vajld
zla-ena-gnjavi-jednog-dobra-ena-dosadna-jednom-to-jedina-razlika-meu-njima
Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama. -Miroslav Mika Antić
ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama