Svetost ne znači puno znati ili puno razmatrati; velika tajna svetosti znači puno ljubiti.


svetost-ne-znai-puno-znati-ili-puno-razmatrati-velika-tajna-svetosti-znai-puno-ljubiti
toma akvinskisvetostneznačipunoznatiilirazmatrativelikatajnasvetostiljubitisvetost nene značiznači punopuno znatiznati iliili punopuno razmatrativelika tajnatajna svetostisvetosti značiznači punopuno ljubitisvetost ne značine znači punoznači puno znatipuno znati iliznati ili punoili puno razmatrativelika tajna svetostitajna svetosti značisvetosti znači punoznači puno ljubitisvetost ne znači punone znači puno znatiznači puno znati ilipuno znati ili punoznati ili puno razmatrativelika tajna svetosti značitajna svetosti znači punosvetosti znači puno ljubitisvetost ne znači puno znatine znači puno znati iliznači puno znati ili punopuno znati ili puno razmatrativelika tajna svetosti znači punotajna svetosti znači puno ljubiti

Onaj ko puno zapitkuje će i puno naučiti, a samim tim i puno steći.Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje.Ukoliko želiš da postaneš pisac moraš puno čitati i puno pisati. Ne postoji zaobilaznica za te dve stvari za koju bih znao, ne postoji prečica.Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili. Svaka čast. Ali nema ih puno koji su od mene više potrošili. Tek da se zna.Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili, ali nema ih puno koji su od mene više potrošili.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.