Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.


svetu-ne-preti-opasnost-od-ljudi-koji-ine-zlo-nego-od-onih-koji-to-doputaju
albert ajnštajnsvetunepretiopasnostodljudikojičinezlonegoonihtodoputajusvetu nene pretipreti opasnostopasnost odod ljudiljudi kojikoji činečine zlozlo negonego odod onihonih kojisvetu ne pretine preti opasnostpreti opasnost odopasnost od ljudiod ljudi kojiljudi koji činekoji čine zločine zlo negozlo nego odnego od onihod onih kojikoji to dopuštajusvetu ne preti opasnostne preti opasnost odpreti opasnost od ljudiopasnost od ljudi kojiod ljudi koji čineljudi koji čine zlokoji čine zlo negočine zlo nego odzlo nego od onihnego od onih kojionih koji to dopuštajusvetu ne preti opasnost odne preti opasnost od ljudipreti opasnost od ljudi kojiopasnost od ljudi koji čineod ljudi koji čine zloljudi koji čine zlo negokoji čine zlo nego odčine zlo nego od onihzlo nego od onih kojiod onih koji to dopuštaju

Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo. -Italijanske poslovice
vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra -Ezop
time-to-vam-ne-ine-zlo-zli-ljudi-misle-da-vam-ine-mnoga-dobra
Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra. -Ezop
time-to-vam-ne-ine-zlo-zli-ljudi-misle-da-vam-ine-mnoga-dobra
Deset ljudi koji pricaju prave više buke od deset hiljada onih koji ćute. -Napoleon Bonaparta
deset-ljudi-koji-pricaju-prave-vie-buke-od-deset-hiljada-onih-koji-ute
Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli. -Stevan Sremac
ne-mrzim-oveka-koji-zlo-kae-nego-oveka-koji-zlo-misli