Svi žele dugo živeti, ali niko ne želi biti star.


svi-ele-dugo-iveti-ali-niko-ne-eli-biti-star
bendžamin frenklinsviželedugoživetialinikoneželibitistarsvi želežele dugodugo živetiali nikoniko nene želiželi bitibiti starsvi žele dugožele dugo živetiali niko neniko ne želine želi bitiželi biti starsvi žele dugo živetiali niko ne želiniko ne želi bitine želi biti starali niko ne želi bitiniko ne želi biti star

Svi žele da žive dugo, ali niko ne želi da bude starac. -Abraham Linkoln
svi-ele-da-ive-dugo-ali-niko-ne-eli-da-bude-starac
Muškarci uvek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome prefinjenije: žele biti njihova poslednja ljubav. -Oskar Vajld
mukarci-uvek-ele-biti-enina-prva-ljubav-ene-su-u-tome-prefinjenije-ele-biti-njihova-poslednja-ljubav
Muškarci uvijek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome profinjenije: žele biti njihova posljednja ljubav. -Oskar Vajld
mukarci-uvijek-ele-biti-enina-prva-ljubav-ene-su-u-tome-profinjenije-ele-biti-njihova-posljednja-ljubav
Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita. -Džordž Bernard Šo
cenzura-dovodi-do-logine-krajnosti-u-kojoj-niko-vie-ne-sme-da-ita-nijednu-knjigu-sem-onih-koje-niko-ne-eli-da-ita