Svi jure za srećom, a niko ne vidi da je sreća odmah iza njih.


svi-jure-za-sreom-a-niko-ne-vidi-da-srea-odmah-iza-njih
bertolt brehtsvijurezasrećomnikonevididasrećaodmahizanjihsvi jurejure zaza srećomniko nene vidividi dada jeje srećasreća odmahodmah izaiza njihsvi jure zajure za srećoma niko neniko ne vidine vidi davidi da jeda je srećaje sreća odmahsreća odmah izaodmah iza njihsvi jure za srećoma niko ne vidiniko ne vidi dane vidi da jevidi da je srećada je sreća odmahje sreća odmah izasreća odmah iza njiha niko ne vidi daniko ne vidi da jene vidi da je srećavidi da je sreća odmahda je sreća odmah izaje sreća odmah iza njih

Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
Ako nekad, jureći za srećom, nađete tu sreću, vi ćete, kao i ona starica što je tražila naočale, otkriti da vam je sreća sve vrijeme bila na nosu. -Bernard Shaw
ako-nekad-jurei-za-sreom-naete-sreu-vi-ete-kao-i-ona-starica-to-traila-naoale-otkriti-da-vam-srea-sve-vrijeme-bila-na-nosu
Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom? Da stignemo do života pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, hranu, kupanje, sunčanje i ljubav? -Momo Kapor
moda-se-srea-sastoji-u-tome-da-na-vreme-prestanemo-trkom-za-sreom-da-stignemo-do-ivota-pre-no-to-nam-lekari-zabrane-puenje-alkohol-hranu-kupanje
niko ne vidi koliko si sam
niko-ne-vidi-koliko-sam
Tragajući za srećom, polovina čovečanstva sledi pogrešan trag. Oni misle da se sreća sastoji u imanju i sticanju i u tome da vas drugi služe. Sreća je zapravo u davanju i služenju drugima. -Henri Drumond
tragajui-za-sreom-polovina-oveanstva-sledi-pogrean-trag-oni-misle-da-se-srea-sastoji-u-imanju-i-sticanju-i-u-tome-da-vas-drugi-slue-srea-zapravo-u
U suzama našim niko nas ne vidi, a pesmu svako čuje. -Ruske poslovice
u-suzama-naim-niko-nas-ne-vidi-a-pesmu-svako-uje