Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.


svi-koji-su-povjerovali-u-mo-znanja-i-neto-nauili-osjetili-su-koliko-su-pogrijeili-ali-se-vie-nije-imalo-kud-ono-to-su-jednom-nauili-nisu-mogli-lako
matija bećkovićsvikojisupovjerovalimoćznanjanetonaučiliosjetilikolikopogrijeilialisevienijeimalokudonotojednomnaučilinisumoglilakozaboravitiposljedicelakomislenogučenjapretrpjelisviučilionisamoukusznanjapogotovosteklinajvieobrazovanjesvi kojikoji susu povjerovalipovjerovali uu moćmoć znanjaznanja ii neštonešto naučiliosjetili susu kolikokoliko susu pogriješiliali sese viševiše nijenije imaloimalo kudono štošto susu jednomjednom naučilinaučili nisunisu moglimogli lakolako zaboravitiposljedice lakomislenoglakomislenog učenjaučenja pretrpjelipretrpjeli susu svisvi kojikoji susu učilioni kojikoji susu samosamo osjetiliosjetili ukusukus znanjapogotovo onioni kojikoji susu steklistekli najvišenajviše obrazovanjesvi koji sukoji su povjerovalisu povjerovali upovjerovali u moću moć znanjamoć znanja iznanja i neštoi nešto naučiliosjetili su kolikosu koliko sukoliko su pogriješiliali se višese više nijeviše nije imalonije imalo kudono što sušto su jednomsu jednom naučilijednom naučili nisunaučili nisu moglinisu mogli lakomogli lako zaboravitiposljedice lakomislenog učenjalakomislenog učenja pretrpjeliučenja pretrpjeli supretrpjeli su svisu svi kojisvi koji sukoji su učilioni koji sukoji su samosu samo osjetilisamo osjetili ukusosjetili ukus znanjaa pogotovo onipogotovo oni kojioni koji sukoji su steklisu stekli najvišestekli najviše obrazovanje

Dopuštam da kleveću žene samo oni koji su mogli zaboraviti da su imali majku. -Ugo Foscolo
doputam-da-kleveu-ene-samo-oni-koji-su-mogli-zaboraviti-da-su-imali-majku
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. -Sokrat
lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje
Ljudi koji vole samo jednom u životu, u stvari su površni. Ono što oni nazivaju vjernošću, to je ljenost navike ili nedostatak fantazije. -Oskar Vajld
ljudi-koji-vole-samo-jednom-u-ivotu-u-stvari-su-povr-ono-to-oni-nazivaju-vjernou-to-ljenost-navike-ili-nedostatak-fantazije
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze