Svi koji su uspjeli to mogu zahvaliti nekome tko im je pokazao pravi put.


svi-koji-su-uspjeli-to-mogu-zahvaliti-nekome-tko-im-pokazao-pravi-put
oprah winfreysvikojisuuspjelitomoguzahvalitinekometkoimpokazaopraviputsvi kojikoji susu uspjelimogu zahvalitizahvaliti nekomenekome tkotko imim jeje pokazaopokazao pravipravi putsvi koji sukoji su uspjeliuspjeli to mogumogu zahvaliti nekomezahvaliti nekome tkonekome tko imtko im jeim je pokazaoje pokazao pravipokazao pravi putsvi koji su uspjelisu uspjeli to moguuspjeli to mogu zahvalitimogu zahvaliti nekome tkozahvaliti nekome tko imnekome tko im jetko im je pokazaoim je pokazao pravije pokazao pravi putkoji su uspjeli to mogusu uspjeli to mogu zahvalitiuspjeli to mogu zahvaliti nekomemogu zahvaliti nekome tko imzahvaliti nekome tko im jenekome tko im je pokazaotko im je pokazao praviim je pokazao pravi put

Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k'o oprost ne zaslužuje.Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k’o oproštaj ne zaslužuje.Svi imaju čudne standarde, samo je pitanje tko ih može ostvariti.Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...Svi zubari vole da pričaju dok rade. To su nasledili od svojih profesionalnih predaka - brica (berberina). Zubar koji dobro priča - pod uslovom da nije jako loš u drugom poslu - pravi je izbor.Jači je onaj tko pobijedi sebe, nego tko svlada najjače utvrde.