Svi mi imamo jednu magičnu olovku kojom nacrtamo osmijeh i onda kada nam nije do njega.


svi-mi-imamo-jednu-maginu-olovku-kojom-nacrtamo-osmijeh-i-onda-kada-nam-nije-do-njega
milica jakovljević mir-jamsvimiimamojednumagičnuolovkukojomnacrtamoosmijehondakadanamnijedonjegasvi mimi imamoimamo jednujednu magičnumagičnu olovkuolovku kojomkojom nacrtamonacrtamo osmijehosmijeh ii ondaonda kadakada namnam nijenije dodo njegasvi mi imamomi imamo jednuimamo jednu magičnujednu magičnu olovkumagičnu olovku kojomolovku kojom nacrtamokojom nacrtamo osmijehnacrtamo osmijeh iosmijeh i ondai onda kadaonda kada namkada nam nijenam nije donije do njegasvi mi imamo jednumi imamo jednu magičnuimamo jednu magičnu olovkujednu magičnu olovku kojommagičnu olovku kojom nacrtamoolovku kojom nacrtamo osmijehkojom nacrtamo osmijeh inacrtamo osmijeh i ondaosmijeh i onda kadai onda kada namonda kada nam nijekada nam nije donam nije do njegasvi mi imamo jednu magičnumi imamo jednu magičnu olovkuimamo jednu magičnu olovku kojomjednu magičnu olovku kojom nacrtamomagičnu olovku kojom nacrtamo osmijeholovku kojom nacrtamo osmijeh ikojom nacrtamo osmijeh i ondanacrtamo osmijeh i onda kadaosmijeh i onda kada nami onda kada nam nijeonda kada nam nije dokada nam nije do njega

Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više nikome nismo potrebni. -Duško Radović
unuci-nam-stiu-u-poslednjem-trenutku-onda-kada-nam-se-uini-da-vie-nikome-nismo-potrebni
Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili. -Franc Kafka
svi-mi-imamo-krila-ali-ona-nam-nisu-od-kakve-koristi-kada-bismo-ih-mogli-poupati-to-bismo-i-uradili
Svi smo mi najogorčeniji onda kada branimo nevrednost u nama. -Vladan Desnica
svi-smo-mi-najogoreniji-onda-kada-branimo-nevrednost-u-nama
Smrt nije kada umires…Smrt je kada nekog volis ,a bez njega ostajes, jer to boli vise nego kada umires! !♥ ♥ ♥
smrt-nije-kada-umiressmrt-kada-nekog-volis-a-bez-njega-ostajes-jer-to-boli-vise-nego-kada-umires
Svi mi koji mrzimo kada nas neko doda na face i onda pita:  Sry se mi znamo? x) -.-
svi-mi-koji-mrzimo-kada-nas-neko-doda-na-face-i-onda-pita-sry-se-mi-znamo-x
Ako siromah zavidi bogatašu, onda nije ništa bolji od njega. -Lav Tolstoj
ako-siromah-zavidi-bogatau-onda-nije-bolji-od-njega