Svi mi koji gledamo svoju guzu u ogledalu i mislimo: ni Kim nema ovakvu! :D


svi-mi-koji-gledamo-svoju-guzu-u-ogledalu-i-mislimo-kim-nema-ovakvu-d
svimikojigledamosvojuguzuogledalumislimokimnemaovakvusvi mimi kojikoji gledamogledamo svojusvoju guzuguzu uu ogledaluogledalu ii mislimoni kimkim nemanema ovakvusvi mi kojimi koji gledamokoji gledamo svojugledamo svoju guzusvoju guzu uguzu u ogledaluu ogledalu iogledalu i mislimoni kim nemakim nema ovakvusvi mi koji gledamomi koji gledamo svojukoji gledamo svoju guzugledamo svoju guzu usvoju guzu u ogledaluguzu u ogledalu iu ogledalu i mislimoni kim nema ovakvusvi mi koji gledamo svojumi koji gledamo svoju guzukoji gledamo svoju guzu ugledamo svoju guzu u ogledalusvoju guzu u ogledalu iguzu u ogledalu i mislimo

Ako gledamo levo-desno dok vozimo bicikl, pašćemo, a ako samo okrećemo pedale i gledamo ispred sebe, stići ćemo tamo gde smo krenuli.Iza svake dobre devojke stoji muškarac koji posmatra njenu guzu.Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...Da ostanemo ovo što smo. Sutra. I uvijek. Djeca. Ne veliki, ne odrasli. Da se ne zavlačimo svako u svoju ljusku, da jedno drugom ne dopustimo da budemo ono što nismo, da ne gledamo vučijim očima i da se uvijek prepoznamo kada se sretnemo.Dužnost je roditelja da ne smatraju decu svoju za isključivu svojinu svoju, no da ih vaspitavaju malo za sebe, a dosta za društvo. Majka priroda naučila je dovoljno svako dete sebičnosti, majka Srpkinja nema tome šta da doda no ima da oduzme.