Svi mi koji imamo nekoga koga zovemo: Oko mo’e !


svi-mi-koji-imamo-nekoga-koga-zovemo-oko-moe
svimikojiimamonekogakogazovemookomo’esvi mimi kojikoji imamoimamo nekoganekoga kogakoga zovemooko mo’emo’esvi mi kojimi koji imamokoji imamo nekogaimamo nekoga koganekoga koga zovemooko mo’esvi mi koji imamomi koji imamo nekogakoji imamo nekoga kogaimamo nekoga koga zovemosvi mi koji imamo nekogami koji imamo nekoga kogakoji imamo nekoga koga zovemo

Svi mi koji imamo doobre noge !!;)
svi-mi-koji-imamo-doobre-noge
Svi mi koji volimo nekoga❤❤
svi-mi-koji-volimo-nekoga
Svi mi koji volimo nekoga na slovo S…SEBE!:DD
svi-mi-koji-volimo-nekoga-na-slovo-ssebedd
Svi mi koji volimo da udaramo nekoga bez razloga! :D
svi-mi-koji-volimo-da-udaramo-nekoga-bez-razloga-d
Svi mi koji volimo nekoga cije ime pocinje sa V
svi-mi-koji-volimo-nekoga-cije-ime-pocinje-v
Svi mi koji u porodici imamo neku odvratnu babu koja misli da se živi u 19 veku i da može da gazduje :)
svi-mi-koji-u-porodici-imamo-neku-odvratnu-babu-koja-misli-da-se-ivi-u-19-veku-i-da-moe-da-gazduje