Svi mi koji mrzimo kada nas neko doda na face i onda pita:  Sry se mi znamo? x) -.-


svi-mi-koji-mrzimo-kada-nas-neko-doda-na-face-i-onda-pita-sry-se-mi-znamo-x
svimikojimrzimokadanasnekododanafaceondapitasryseznamosvi mimi kojikoji mrzimomrzimo kadakada nasnas nekoneko dodadoda nana faceface ii ondaonda pitapitasrysry sese mimi znamosvi mi kojimi koji mrzimokoji mrzimo kadamrzimo kada naskada nas nekonas neko dodaneko doda nadoda na facena face iface i ondai onda pitaonda pitasry sesry se mise mi znamosvi mi koji mrzimomi koji mrzimo kadakoji mrzimo kada nasmrzimo kada nas nekokada nas neko dodanas neko doda naneko doda na facedoda na face ina face i ondaface i onda pitai onda pitasry se misry se mi znamosvi mi koji mrzimo kadami koji mrzimo kada naskoji mrzimo kada nas nekomrzimo kada nas neko dodakada nas neko doda nanas neko doda na faceneko doda na face idoda na face i ondana face i onda pitaface i onda pitasry se mi znamo

svi mi koji mrzimo kad nas neko doda na face,i pita,sory se mi znamo :)
svi-mi-koji-mrzimo-kad-nas-neko-doda-na-facei-pitasory-se-mi-znamo
Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje. -Herman Hese
ako-nekog-mrzimo-onda-u-njegovom-liku-mrzimo-neto-to-usaeno-u-nama-samima-ono-to-nije-u-nama-samima-to-nas-ne-uzbuuje
Svi mi koji mrzimo kad nam diler proda los kokain!
svi-mi-koji-mrzimo-kad-nam-diler-proda-los-kokain
Bilo je noći kada mi je baš trebao neko,  ko ne pita ništa, a ume sve.
bilo-noi-kada-mi-ba-trebao-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
Treba da nas bude sramota kada pričamo kao da nešto znamo o čemu pričamo kada pričamo ljubavi.  -Rejmond Karver
treba-da-nas-bude-sramota-kada-priamo-kao-da-neto-znamo-o-emu-priamo-kada-priamo-ljubavi
Istinsku mudrost stičemo kada shvatimo koliko zapravo malo znamo o životu, nama samima i svetu oko nas. -Sokrat
istinsku-mudrost-stiemo-kada-shvatimo-koliko-zapravo-malo-znamo-o-ivotu-nama-samima-i-svetu-oko-nas