Svi mi koji smo kao klinci govorili Dok sam ja bio veliki :D


svi-mi-koji-smo-kao-klinci-govorili-dok-sam-ja-bio-veliki-d
svimikojismokaoklincigovorilidoksamjabiovelikisvi mimi kojikoji smosmo kaokao klinciklinci govoriligovorili dokdok samsam jaja biobio velikisvi mi kojimi koji smokoji smo kaosmo kao klincikao klinci govoriliklinci govorili dokgovorili dok samdok sam jasam ja bioja bio velikisvi mi koji smomi koji smo kaokoji smo kao klincismo kao klinci govorilikao klinci govorili dokklinci govorili dok samgovorili dok sam jadok sam ja biosam ja bio velikisvi mi koji smo kaomi koji smo kao klincikoji smo kao klinci govorilismo kao klinci govorili dokkao klinci govorili dok samklinci govorili dok sam jagovorili dok sam ja biodok sam ja bio veliki

Svi mi koji smo kao mali govorili: Ja necu tako da se igram,to nije fer :D
svi-mi-koji-smo-kao-mali-govorili-ja-necu-tako-da-se-igramto-nije-fer-d
Bili smo klinci i bilo je hladno i sneg je padao krupan. Te sam se zime zatreskao gadno, k'o pravi pubertetski tupan. -Đorđe Balašević
bili-smo-klinci-i-bilo-hladno-i-sneg-padao-krupan-te-sam-se-zime-zatreskao-gadno-ko-pravi-pubertetski-tupan
Svi mi koji smo kao mali mahali nekom helikopteru sto prodje…xD
svi-mi-koji-smo-kao-mali-mahali-nekom-helikopteru-sto-prodjexd
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni Å¡ta smo… Znam samo da mi faliÅ¡, kao vazduh, kao zagrljaj, ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bio-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-ustvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao-zagrljaj
Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni šta smo… Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao zagrljaj, ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bio-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-ustvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao-zagrljaj