Svi mi koji u porodici imamo neku odvratnu babu koja misli da se živi u 19 veku i da može da gazduje :)


svi-mi-koji-u-porodici-imamo-neku-odvratnu-babu-koja-misli-da-se-ivi-u-19-veku-i-da-moe-da-gazduje
svimikojiporodiciimamonekuodvratnubabukojamislidaseživi19vekumožegazdujesvi mimi kojikoji uu porodiciporodici imamoimamo nekuneku odvratnuodvratnu babubabu kojakoja mislimisli dada sese živiživi u19 vekuveku ii dada možemože dada gazdujesvi mi kojimi koji ukoji u porodiciu porodici imamoporodici imamo nekuimamo neku odvratnuneku odvratnu babuodvratnu babu kojababu koja mislikoja misli damisli da seda se živise živi uživi u 19u 19 veku19 veku iveku i dai da možeda može damože da gazdujesvi mi koji umi koji u porodicikoji u porodici imamou porodici imamo nekuporodici imamo neku odvratnuimamo neku odvratnu babuneku odvratnu babu kojaodvratnu babu koja mislibabu koja misli dakoja misli da semisli da se živida se živi use živi u 19živi u 19 vekuu 19 veku i19 veku i daveku i da možei da može dada može da gazdujesvi mi koji u porodicimi koji u porodici imamokoji u porodici imamo nekuu porodici imamo neku odvratnuporodici imamo neku odvratnu babuimamo neku odvratnu babu kojaneku odvratnu babu koja misliodvratnu babu koja misli dababu koja misli da sekoja misli da se živimisli da se živi uda se živi u 19se živi u 19 vekuživi u 19 veku iu 19 veku i da19 veku i da moževeku i da može dai da može da gazduje

Svi mi koji imamo doobre noge !!;)
svi-mi-koji-imamo-doobre-noge
Svi mi koji imamo nekoga koga zovemo: Oko mo’e !
svi-mi-koji-imamo-nekoga-koga-zovemo-oko-moe
Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli. -Jovan Dučić
niko-o-enama-ne-misli-gore-nego-ba-mukarac-koji-ve-neku-enu-bezumno-voli
Svako ljudsko biće živi svoju sopstvenu želju: ona čini deo njegovog blaga i, iako je emocija ta koja mnoge može da otera, obično privlači onoga koji je voljen. -Paulo Koeljo
svako-ljudsko-bie-ivi-svoju-sopstvenu-elju-ona-ini-deo-njegovog-blaga-i-iako-emocija-koja-mnoge-moe-da-otera-obino-privlai-onoga-koji-voljen
Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste. -Jovan Dučić
lepa-svaka-ena-osim-one-koja-misli-da-to-nije-i-one-koja-misli-da-jeste
Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može. -Henri Ford
ne-postoji-osoba-koja-nije-sposobna-da-uradi-vie-od-onoga-to-misli-da-moe