Svi mi koji volimo da se mazimoo do besvesti… :-)


svi-mi-koji-volimo-da-se-mazimoo-do-besvesti
svimikojivolimodasemazimoodobesvesti…svi mimi kojikoji volimovolimo dada sese mazimoomazimoo dodo besvesti…svi mi kojimi koji volimokoji volimo davolimo da seda se mazimoose mazimoo domazimoo do besvesti…svi mi koji volimomi koji volimo dakoji volimo da sevolimo da se mazimooda se mazimoo dose mazimoo do besvesti…svi mi koji volimo dami koji volimo da sekoji volimo da se mazimoovolimo da se mazimoo doda se mazimoo do besvesti…

Svi mi koji volimo nekoga❤❤
svi-mi-koji-volimo-nekoga
Svi mi koji volimo nekoga na slovo S…SEBE!:DD
svi-mi-koji-volimo-nekoga-na-slovo-ssebedd
Svi mi koji volimo da udaramo nekoga bez razloga! :D
svi-mi-koji-volimo-da-udaramo-nekoga-bez-razloga-d
Svi mi koji volimo nekoga cije ime pocinje sa V
svi-mi-koji-volimo-nekoga-cije-ime-pocinje-v