Svi mi koji volimo da udaramo nekoga bez razloga! :D


svi-mi-koji-volimo-da-udaramo-nekoga-bez-razloga-d
svimikojivolimodaudaramonekogabezrazlogasvi mimi kojikoji volimovolimo dada udaramoudaramo nekoganekoga bezbez razlogasvi mi kojimi koji volimokoji volimo davolimo da udaramoda udaramo nekogaudaramo nekoga beznekoga bez razlogasvi mi koji volimomi koji volimo dakoji volimo da udaramovolimo da udaramo nekogada udaramo nekoga bezudaramo nekoga bez razlogasvi mi koji volimo dami koji volimo da udaramokoji volimo da udaramo nekogavolimo da udaramo nekoga bezda udaramo nekoga bez razloga

Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog. -Meša Selimović
hodaemo-bez-razloga-radovaemo-se-bez-razloga-smijaemo-se-bez-razloga-s-jednim-jedinim-razlogom-to-smo-ivi-i-to-se-volimo-a-kud-e-vei-razlog
Svi mi koji volimo nekoga❤❤
svi-mi-koji-volimo-nekoga
Svi mi koji volimo nekoga na slovo S…SEBE!:DD
svi-mi-koji-volimo-nekoga-na-slovo-ssebedd
Svi mi koji volimo nekoga cije ime pocinje sa V
svi-mi-koji-volimo-nekoga-cije-ime-pocinje-v
Svi mi koji volimo da se mazimoo do besvesti… :-)
svi-mi-koji-volimo-da-se-mazimoo-do-besvesti
Svi mi koji imamo nekoga koga zovemo: Oko mo’e !
svi-mi-koji-imamo-nekoga-koga-zovemo-oko-moe