Svi mi koji volimo nekoga cije ime pocinje sa V


svi-mi-koji-volimo-nekoga-cije-ime-pocinje-v
svimikojivolimonekogacijeimepocinjesvi mimi kojikoji volimovolimo nekoganekoga cijecije imeime pocinjepocinje sasvi mi kojimi koji volimokoji volimo nekogavolimo nekoga cijenekoga cije imecije ime pocinjeime pocinje sapocinje sa vsvi mi koji volimomi koji volimo nekogakoji volimo nekoga cijevolimo nekoga cije imenekoga cije ime pocinjecije ime pocinje saime pocinje sa vsvi mi koji volimo nekogami koji volimo nekoga cijekoji volimo nekoga cije imevolimo nekoga cije ime pocinjenekoga cije ime pocinje sacije ime pocinje sa v

Svi mi koji volimo nekoga❤❤
svi-mi-koji-volimo-nekoga
Svi mi koji volimo nekoga na slovo S…SEBE!:DD
svi-mi-koji-volimo-nekoga-na-slovo-ssebedd
Svi mi koji volimo da udaramo nekoga bez razloga! :D
svi-mi-koji-volimo-da-udaramo-nekoga-bez-razloga-d
Cim mu ime pocinje na M,bezi od njega! xD
cim-mu-ime-pocinje-na-mbezi-od-njega-xd
Zelim nekoga cije je srce vec bilo slomljeno, pa da on zna kakav je to osjecaj i da nikad ne slomi moje.
zelim-nekoga-cije-srce-vec-bilo-slomljeno-pa-da-on-zna-kakav-to-osjecaj-i-da-nikad-ne-slomi-moje
Svi koji vole nekog čije ime počinje na ¤M¤……:)
svi-koji-vole-nekog-ije-ime-poinje-na-m