Svi naši snovi se mogu ostvariti – ukoliko budemo imali hrabrosti da ih sledimo.


svi-nai-snovi-se-mogu-ostvariti-ukoliko-budemo-imali-hrabrosti-da-ih-sledimo
volt diznisvinaisnovisemoguostvaritiukolikobudemoimalihrabrostidaihsledimosvi našinaši snovisnovi sese mogumogu ostvaritiostvariti –– ukolikoukoliko budemobudemo imaliimali hrabrostihrabrosti dada ihih sledimosvi naši snovinaši snovi sesnovi se moguse mogu ostvaritimogu ostvariti –ostvariti – ukoliko– ukoliko budemoukoliko budemo imalibudemo imali hrabrostiimali hrabrosti dahrabrosti da ihda ih sledimosvi naši snovi senaši snovi se mogusnovi se mogu ostvaritise mogu ostvariti –mogu ostvariti – ukolikoostvariti – ukoliko budemo– ukoliko budemo imaliukoliko budemo imali hrabrostibudemo imali hrabrosti daimali hrabrosti da ihhrabrosti da ih sledimosvi naši snovi se mogunaši snovi se mogu ostvaritisnovi se mogu ostvariti –se mogu ostvariti – ukolikomogu ostvariti – ukoliko budemoostvariti – ukoliko budemo imali– ukoliko budemo imali hrabrostiukoliko budemo imali hrabrosti dabudemo imali hrabrosti da ihimali hrabrosti da ih sledimo

Godine mogu da uspore hod samo onima koji nikad nisu imali hrabrosti da idu vlastitim koracima. -Paulo Koeljo
godine-mogu-da-uspore-hod-samo-onima-koji-nikad-nisu-imali-hrabrosti-da-idu-vlastitim-koracima
Svi imaju čudne standarde, samo je pitanje tko ih može ostvariti.
svi-imaju-udne-standarde-samo-pitanje-tko-ih-moe-ostvariti
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi. -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Naša vera nam zabranjuje da budemo špijuni tuđih grehova, a nalaže da budemo neumitne sudije svojih. -Nikolaj Velimirović
naa-vera-nam-zabranjuje-da-budemo-pijuni-ih-grehova-a-nalae-da-budemo-neumitne-sudije-svojih