Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…


svi-oni-koji-trae-neto-vano-neto-dragoceno-neto-to-su-davno-izgubili-koraaju-na-isti-nain-poznaete-ih-po-tome-to-ih-na-ulici-drugo-ne-zanima-samo
momo kaporsvionikojitraženetovažnodragocenotosudavnoizgubilikoračajunaistinačinpoznaćeteihpotomeulicinitadrugonezanimasamogledajuispredsebetražetraže…svi onikoji tražetraže neštonešto važnonešto dragocenonešto štošto susu davnodavno izgubilikoračaju nana istiisti načinpoznaćete ihih popo tometome štošto ihih nana uliciulici ništaništa drugodrugo nene zanimasamo gledajugledaju ispredispred sebesamo gledajugledaju ii tražekoji traže neštotraže nešto važnonešto što sušto su davnosu davno izgubilikoračaju na istina isti načinpoznaćete ih poih po tomepo tome štotome što ihšto ih naih na ulicina ulici ništaulici ništa drugoništa drugo nedrugo ne zanimasamo gledaju ispredgledaju ispred sebesamo gledaju igledaju i traže

Ne možes samo pitati korisnike šta je to što oni žele i onda se truditi da im to i daš. Dok ti to napraviš, oni će poželeti nešto drugo. -Stiv Džobs
ne-moes-samo-pitati-korisnike-to-to-oni-ele-i-onda-se-truditi-da-im-to-i-da-dok-ti-to-napravi-oni-e-poeleti-neto-drugo
Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da
Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže. -Ajn Rand
istina-nije-za-sve-ljude-ve-samo-one-koji-trae