Svi ovi meseci samokontrole, upornog odbijanja ljubavi, doveli su do sasvim suprotnog ishoda: da se prepustim prvoj osobi koja mi je ukazala drugačiju pažnju.


svi-ovi-meseci-samokontrole-upornog-odbijanja-ljubavi-doveli-su-do-sasvim-suprotnog-ishoda-da-se-prepustim-prvoj-osobi-koja-mi-ukazala-drugaiju-panju
paulo koeljosviovimesecisamokontroleupornogodbijanjaljubavidovelisudosasvimsuprotnogishodadaseprepustimprvojosobikojamiukazaladrugačijupažnjusvi oviovi mesecimeseci samokontroleupornog odbijanjaodbijanja ljubavidoveli susu dodo sasvimsasvim suprotnogsuprotnog ishodada sese prepustimprepustim prvojprvoj osobiosobi kojakoja mimi jeje ukazalaukazala drugačijudrugačiju pažnjusvi ovi meseciovi meseci samokontroleupornog odbijanja ljubavidoveli su dosu do sasvimdo sasvim suprotnogsasvim suprotnog ishodada se prepustimse prepustim prvojprepustim prvoj osobiprvoj osobi kojaosobi koja mikoja mi jemi je ukazalaje ukazala drugačijuukazala drugačiju pažnju

Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere. -Al Paćino
svi-ele-panju-samo-slavni-u-tome-ponekadnemaju-mere
Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k’o oproštaj ne zaslužuje. -Milica Jakovljević Mir-Jam
svi-ue-na-grekama-neko-ve-na-prvoj-neko-na-drugoj-dok-treu-ne-ponavljaju-a-ja-radim-ja-po-hiljaditi-put-pravim-istu-greku-opratam-nekome-ko-oprotaj
Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k'o oprost ne zaslužuje. -Milica Jakovljević MIR-JAM
svi-ue-na-grekama-neko-ve-na-prvoj-neko-na-drugoj-dok-treu-ne-ponavljaju-a-ja-radim-ja-po-hiljaditi-put-pravim-istu-greku-opratam-nekome-ko-oprost-ne
U svakoj staroj osobi nalazi se mlada osoba koja se pita šta se to desilo. -Teri Pračet
u-svakoj-staroj-osobi-nalazi-se-mlada-osoba-koja-se-pita-se-to-desilo
Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi