Svi se mi sebi predstavljamo jednostavniji nego što jesmo: tako se odmaramo od ljudi koji nas okružuju.


svi-se-mi-sebi-predstavljamo-jednostavniji-nego-to-jesmo-tako-se-odmaramo-od-ljudi-koji-nas-okruuju
fridrih ničesvisemisebipredstavljamojednostavnijinegotojesmotakoodmaramoodljudikojinasokružujusvi sese mimi sebisebi predstavljamopredstavljamo jednostavnijijednostavniji negonego štošto jesmotako sese odmaramoodmaramo odod ljudiljudi kojikoji nasnas okružujusvi se mise mi sebimi sebi predstavljamosebi predstavljamo jednostavnijipredstavljamo jednostavniji negojednostavniji nego štonego što jesmotako se odmaramose odmaramo ododmaramo od ljudiod ljudi kojiljudi koji naskoji nas okružujusvi se mi sebise mi sebi predstavljamomi sebi predstavljamo jednostavnijisebi predstavljamo jednostavniji negopredstavljamo jednostavniji nego štojednostavniji nego što jesmotako se odmaramo odse odmaramo od ljudiodmaramo od ljudi kojiod ljudi koji nasljudi koji nas okružujusvi se mi sebi predstavljamose mi sebi predstavljamo jednostavnijimi sebi predstavljamo jednostavniji negosebi predstavljamo jednostavniji nego štopredstavljamo jednostavniji nego što jesmotako se odmaramo od ljudise odmaramo od ljudi kojiodmaramo od ljudi koji nasod ljudi koji nas okružuju

Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo.Um mora verovati da nešto može uraditi pre nego što to uradi. Fokusiraj se na pozitivne stvari bez obzira na probleme koji te okružuju.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Svi bi trebalo da počnemo da živimo pre nego što ostarimo previše. Glupo je plašiti se. I kajati, isto tako.Svi ljudi poput nas su mi, a svi ostali su oni.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.