Svi se rađamo za ljubav. Ona je načelo egzistencije i njena jedina svrha. Čovek nije tvorevina okolnosti; okolnosti su tvorevina čoveka.


svi-se-raamo-za-ljubav-ona-naelo-egzistencije-i-njena-jedina-svrha-ovek-nije-tvorevina-okolnosti-okolnosti-su-tvorevina-oveka
bendžamin dizraelisviserađamozaljubavonanačeloegzistencijenjenajedinasvrhaČoveknijetvorevinaokolnostiokolnostisučovekasvi sese rađamorađamo zaza ljubavona jeje načelonačelo egzistencijeegzistencije ii njenanjena jedinajedina svrhaČovek nijenije tvorevinatvorevina okolnostiokolnosti susu tvorevinatvorevina čovekasvi se rađamose rađamo zarađamo za ljubavona je načeloje načelo egzistencijenačelo egzistencije iegzistencije i njenai njena jedinanjena jedina svrhaČovek nije tvorevinanije tvorevina okolnostiokolnosti su tvorevinasu tvorevina čovekasvi se rađamo zase rađamo za ljubavona je načelo egzistencijeje načelo egzistencije inačelo egzistencije i njenaegzistencije i njena jedinai njena jedina svrhaČovek nije tvorevina okolnostiokolnosti su tvorevina čovekasvi se rađamo za ljubavona je načelo egzistencije ije načelo egzistencije i njenanačelo egzistencije i njena jedinaegzistencije i njena jedina svrha

Ne zanimaju me okolnosti; ja stvaram prilike. -Brus li
ne-zanimaju-me-okolnosti-ja-stvaram-prilike
Najbolje okolnosti dešavaju se onima koji najbolje iskorišćavaju svaku okolnost. -Džon Vuden
najbolje-okolnosti-deavaju-se-onima-koji-najbolje-iskoriavaju-svaku-okolnost
Postoje životne okolnosti koje razdvajaju ljude samo kako bi oni shvatili koliko znače jedno drugome. -Paulo Koeljo
postoje-ivotne-okolnosti-koje-razdvajaju-ljude-samo-kako-bi-oni-shvatili-koliko-znae-jedno-drugome
Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...
nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali