Svi smo mi najogorčeniji onda kada branimo nevrednost u nama.


svi-smo-mi-najogoreniji-onda-kada-branimo-nevrednost-u-nama
vladan desnicasvismominajogorčenijiondakadabranimonevrednostnamasvi smosmo mimi najogorčenijinajogorčeniji ondaonda kadakada branimobranimo nevrednostnevrednost uu namasvi smo mismo mi najogorčenijimi najogorčeniji ondanajogorčeniji onda kadaonda kada branimokada branimo nevrednostbranimo nevrednost unevrednost u namasvi smo mi najogorčenijismo mi najogorčeniji ondami najogorčeniji onda kadanajogorčeniji onda kada branimoonda kada branimo nevrednostkada branimo nevrednost ubranimo nevrednost u namasvi smo mi najogorčeniji ondasmo mi najogorčeniji onda kadami najogorčeniji onda kada branimonajogorčeniji onda kada branimo nevrednostonda kada branimo nevrednost ukada branimo nevrednost u nama

Borili smo se i umorili. Sad nam ostaje samo da branimo ono što smo stekli. -Duško Radović
borili-smo-se-i-umorili-sad-nam-ostaje-samo-da-branimo-ono-to-smo-stekli
Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili? -Meša Selimović
avaj-tugo-golema-neto-se-desilo-nama-neto-se-grdno-desilo-s-nama-smanjili-smo-se-a-nismo-to-primjetili-kad-smo-se-to-izgubili-kad-smo-to-dopustili
Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-verovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama
Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-vjerovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama