Svi smo mi rođeni neuki, ali čovjek se mora jako truditi da ostane glup.


svi-smo-mi-roeni-neuki-ali-ovjek-se-mora-jako-truditi-da-ostane-glup
bendžamin frenklinsvismomirođenineukialičovjeksemorajakotruditidaostaneglupsvi smosmo mimi rođenirođeni neukiali čovjekčovjek sese moramora jakojako trudititruditi dada ostaneostane glupsvi smo mismo mi rođenimi rođeni neukiali čovjek sečovjek se morase mora jakomora jako truditijako truditi datruditi da ostaneda ostane glupsvi smo mi rođenismo mi rođeni neukiali čovjek se moračovjek se mora jakose mora jako truditimora jako truditi dajako truditi da ostanetruditi da ostane glupsvi smo mi rođeni neukiali čovjek se mora jakočovjek se mora jako truditise mora jako truditi damora jako truditi da ostanejako truditi da ostane glup

Svi smo rođeni kao seksualna stvorenja, ali šteta je što mnogi ljudi preziru i uništavaju ovaj prirodni dar. -Merlin Monroe
svi-smo-roeni-kao-seksualna-stvorenja-ali-teta-to-mnogi-ljudi-preziru-i-unitavaju-ovaj-prirodni-dar
Svi smo mi rođeni ludi; neki čak i ostanu takvi. -Semjuel Beket
svi-smo-mi-roeni-ludi-neki-ak-i-ostanu-takvi
Niko ne mora ići nigdje. Svi smo već tamo, kad bismo to barem znali.. -Aldous Leonard Huxley
niko-ne-mora-ii-nigdje-svi-smo-ve-tamo-kad-bismo-to-barem-znali
Kada se zaljubimo sami sebi smo jako različiti nego što smo to bili pre ljubavi. -Blez Paskal
kada-se-zaljubimo-sami-sebi-smo-jako-razliiti-nego-to-smo-to-bili-pre-ljubavi