Svi smo mi vrlo krhki. U mnogo trenutaka spoznaja o tome vraća vas u stvarnost. Istovremeno, dok radite nešto za šta znate da niko drugi ne može i dok se smatra da ste najbolji, nakbrži, neko koga niko ne može dostići - tada ste neverovatno krhki.


svi-smo-mi-vrlo-krhki-u-mnogo-trenutaka-spoznaja-o-tome-vraa-vas-u-stvarnost-istovremeno-dok-radite-neto-za-znate-da-niko-drugi-ne-moe-i-dok-se
ajrton senasvismomivrlokrhkimnogotrenutakaspoznajatomevraćavasstvarnostistovremenodokraditenetozataznatedanikodruginemožesesmatrastenajboljinakbržinekokogadostićitadaneverovatnosvi smosmo mimi vrlovrlo krhkiu mnogomnogo trenutakatrenutaka spoznajaspoznaja oo tometome vraćavraća vasvas uu stvarnostdok raditeradite neštonešto zaza štašta znateznate dada nikoniko drugidrugi nene možemože ii dokdok sese smatrasmatra dada steste najboljineko kogakoga nikoniko nene možemože dostićidostićitadatada steste neverovatnoneverovatno krhkisvi smo mismo mi vrlomi vrlo krhkiu mnogo trenutakamnogo trenutaka spoznajatrenutaka spoznaja ospoznaja o tomeo tome vraćatome vraća vasvraća vas uvas u stvarnostdok radite neštoradite nešto zanešto za štaza šta znatešta znate daznate da nikoda niko druginiko drugi nedrugi ne možene može imože i doki dok sedok se smatrase smatra dasmatra da steda ste najboljineko koga nikokoga niko neniko ne možene može dostićimože dostićitada stetada ste neverovatnoste neverovatno krhki

Kada ste samopouzdani, može biti veoma zabavno. A dok se zabavljate, možete da učinite neverovatne stvari. -Džo Namat
kada-ste-samopouzdani-moe-biti-veoma-zabavno-a-dok-se-zabavljate-moete-da-uinite-neverovatne-stvari
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Kao što niko ne može biti nateran da veruje, isto tako niko ne može biti nateran da ne veruje. -Sigmund Frojd
kao-to-niko-ne-moe-biti-nateran-da-veruje-isto-tako-niko-ne-moe-biti-nateran-da-ne-veruje