Svi veruju u nešto i svi, na osnovu činjenice da veruju u nešto, koriste to nešto da opravdaju svoje postojanje.


svi-veruju-u-neto-i-svi-na-osnovu-injenice-da-veruju-u-neto-koriste-to-neto-da-opravdaju-svoje-postojanje
frenk zapasviverujunetosvinaosnovučinjenicedanetokoristetoopravdajusvojepostojanjesvi verujuveruju uu neštonešto ii svina osnovuosnovu činjenicečinjenice dada verujuveruju uu neštonešto dada opravdajuopravdaju svojesvoje postojanjesvi veruju uveruju u neštou nešto inešto i svina osnovu činjeniceosnovu činjenice dačinjenice da verujuda veruju uveruju u neštokoriste to neštonešto da opravdajuda opravdaju svojeopravdaju svoje postojanjesvi veruju u neštoveruju u nešto iu nešto i svina osnovu činjenice daosnovu činjenice da verujučinjenice da veruju uda veruju u neštokoriste to nešto danešto da opravdaju svojeda opravdaju svoje postojanjesvi veruju u nešto iveruju u nešto i svina osnovu činjenice da verujuosnovu činjenice da veruju učinjenice da veruju u neštokoriste to nešto da opravdajunešto da opravdaju svoje postojanje

Probajte nešto. Ako ne funkcioniše, probajte nešto drugo. Nema te ideje koja je previše luda. -Džim Hajtauer
probajte-neto-ako-ne-funkcionie-probajte-neto-drugo-nema-te-ideje-koja-previe-luda
Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.
nije-bila-zaljubljena-u-njega-ali-ju-privlailo-neto-neto-zbog-ega-noima-nije-mogla-spavati