Svijet je pun ljudi dobre volje, jedni su voljni raditi, a drugi su voljni pustiti ih da rade.


svijet-pun-ljudi-dobre-volje-jedni-su-voljni-raditi-a-drugi-su-voljni-pustiti-ih-da-rade
robert frostsvijetpunljudidobrevoljejednisuvoljniraditidrugipustitiihdaradesvijet jeje punpun ljudiljudi dobredobre voljejedni susu voljnivoljni raditidrugi susu voljnivoljni pustitipustiti ihih dada radesvijet je punje pun ljudipun ljudi dobreljudi dobre voljejedni su voljnisu voljni raditia drugi sudrugi su voljnisu voljni pustitivoljni pustiti ihpustiti ih daih da radesvijet je pun ljudije pun ljudi dobrepun ljudi dobre voljejedni su voljni raditia drugi su voljnidrugi su voljni pustitisu voljni pustiti ihvoljni pustiti ih dapustiti ih da radesvijet je pun ljudi dobreje pun ljudi dobre voljea drugi su voljni pustitidrugi su voljni pustiti ihsu voljni pustiti ih davoljni pustiti ih da rade

Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive. -Duško Radović
ako-elite-da-budete-bolji-od-drugih-ljudi-ne-smete-raditi-ono-to-oni-rade-i-ne-moete-iveti-onako-kako-oni-ive
Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade – sa svojim vremenom. -Gete
mnogo-ljudi-ne-brine-oko-svog-novca-sve-dok-ne-nestane-a-drugi-isto-to-rade-svojim-vremenom
Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa. -Oskar Vajld
postoje-samo-dvije-vrste-privlanih-ljudi-jedni-koji-znaju-apsolutno-sve-i-drugi-koji-ne-znaju-apsolutno
Život je nalik na Olimpijske igre: jedni trguju, drugi gledaju, treći se bore. -Pitagora
ivot-nalik-na-olimpijske-igre-jedni-trguju-drugi-gledaju-trei-se-bore
Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade ispravno. -Hrvatske poslovice
ne-treba-raditi-kao-ostali-nego-kao-oni-koji-rade-ispravno