Svim je ljudima, pre ili kasnije, Bog potreban.


svim-ljudima-pre-ili-kasnije-bog-potreban
homersvimljudimapreilikasnijebogpotrebansvim jeje ljudimapre iliili kasnijebog potrebansvim je ljudimapre ili kasnije

Ziv covek se na sve navikne, pre ili kasnije. by MajaIdi ako baš hoćeš. Navikla sam da oni koje volim pre ili kasnije odu.Igra života je igra bumeranga… Naše misli, dela i reči nam se pre ili kasnije vraćaju, sa zapanjujućom tačnošću…Najljepši je užitak i najveća radost života osjećati da si ljudima potreban i drag.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.