Svim je ljudima, pre ili kasnije, Bog potreban.


svim-ljudima-pre-ili-kasnije-bog-potreban
homersvimljudimapreilikasnijebogpotrebansvim jeje ljudimapre iliili kasnijebog potrebansvim je ljudimapre ili kasnije

Ziv covek se na sve navikne, pre ili kasnije. by Maja
ziv-covek-se-na-sve-navikne-pre-ili-kasnije-by-maja
Igra života je igra bumeranga… Naše misli, dela i reči nam se pre ili kasnije vraćaju, sa zapanjujućom tačnošću…
igra-ivota-igra-bumeranga-nae-misli-dela-i-rei-nam-se-pre-ili-kasnije-vraaju-zapanjujuom-nou
Najljepši je užitak i najveća radost života osjećati da si ljudima potreban i drag. -Maksim Gorki
najljepi-uitak-i-najvea-radost-ivota-osjeati-da-ljudima-potreban-i-drag