Svima nama su potrebni dugoročni, moćni ciljevi da nam pomognu da prevaziđemo kratkotrajne prepreke.


svima-nama-su-potrebni-dugoro-mo-ciljevi-da-nam-pomognu-da-prevaziemo-kratkotrajne-prepreke
džim ronsvimanamasupotrebnidugoročnimoćniciljevidanampomognuprevaziđemokratkotrajnepreprekesvima namanama susu potrebnipotrebni dugoročnimoćni ciljeviciljevi dada namnam pomognupomognu dada prevaziđemoprevaziđemo kratkotrajnekratkotrajne preprekesvima nama sunama su potrebnisu potrebni dugoročnimoćni ciljevi daciljevi da namda nam pomognunam pomognu dapomognu da prevaziđemoda prevaziđemo kratkotrajneprevaziđemo kratkotrajne preprekesvima nama su potrebninama su potrebni dugoročnimoćni ciljevi da namciljevi da nam pomognuda nam pomognu danam pomognu da prevaziđemopomognu da prevaziđemo kratkotrajneda prevaziđemo kratkotrajne preprekesvima nama su potrebni dugoročnimoćni ciljevi da nam pomognuciljevi da nam pomognu dada nam pomognu da prevaziđemonam pomognu da prevaziđemo kratkotrajnepomognu da prevaziđemo kratkotrajne prepreke

Unuci nam stižu u poslednjem trenutku, onda kada nam se učini da više nikome nismo potrebni. -Duško Radović
unuci-nam-stiu-u-poslednjem-trenutku-onda-kada-nam-se-uini-da-vie-nikome-nismo-potrebni
Rasizam je još uvek prisutan. Na nama je da pripremimo našu decu na ono što ih očekuje, a što bi trebalo da prevaziđemo. -Roza Parks
rasizam-jo-uvek-prisutan-na-nama-da-pripremimo-nau-decu-na-ono-to-ih-oekuje-a-to-bi-trebalo-da-prevaziemo
Ljude u društvo tera unutrašnja praznina i dosada. Ako osjete da su nam potrebni, ljudi postaju obesni i arogantni. -Artur Šopenhauer
ljude-u-drutvo-tera-unutranja-praznina-i-dosada-ako-osjete-da-su-nam-potrebni-ljudi-postaju-obesni-i-arogantni
Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama probudio. -Herman Hese
bog-nam-ne-alje-oaj-da-bi-nas-ubio-ve-da-bi-nov-ivot-u-nama-probudio
Demokratija je proces koji nam garantuje da se nama neće vladati bolje nego što to zaslužujemo. -Džordž Bernard
demokratija-proces-koji-nam-garantuje-da-se-nama-nee-vladati-bolje-nego-to-to-zasluujemo