Svjetlo je uvijek na kraju tunela.


svjetlo-uvijek-na-kraju-tunela
hrvatske poslovicesvjetlouvijeknakrajutunelasvjetlo jeje uvijekuvijek nana krajukraju tunelasvjetlo je uvijekje uvijek nauvijek na krajuna kraju tunelasvjetlo je uvijek naje uvijek na krajuuvijek na kraju tunelasvjetlo je uvijek na krajuje uvijek na kraju tunela

Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade