Svoja kuda, svoja volja, za svakog je ponajbolja.


svoja-kuda-svoja-volja-za-svakog-ponajbolja
hrvatske poslovicesvojakudasvojavoljazasvakogponajboljasvoja kudasvoja voljaza svakogsvakog jeje ponajboljaza svakog jesvakog je ponajboljaza svakog je ponajbolja

Od rakije kuda poskakuje, a od vina kuda, nije mirna. -Hrvatske poslovice
od-rakije-kuda-poskakuje-a-od-vina-kuda-nije-mirna
Volja za pobedom je važna, ali volja za pripremom je vitalna. -Džo Paterno
volja-za-pobedom-vana-ali-volja-za-pripremom-vitalna