Svojina svih je ono što misliš. Tvoje je samo ono što osećaš.


svojina-svih-ono-to-misli-tvoje-samo-ono-to-osea
fridrih Šilersvojinasvihonotomislitvojesamoosećasvojina svihsvih jeje onoono štošto mislištvoje jeje samosamo onoono štošto osećašsvojina svih jesvih je onoje ono štoono što mislištvoje je samoje samo onosamo ono štoono što osećašsvojina svih je onosvih je ono štoje ono što mislištvoje je samo onoje samo ono štosamo ono što osećašsvojina svih je ono štosvih je ono što mislištvoje je samo ono štoje samo ono što osećaš

Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati