Svoju obavezu prema roditeljima često osetimo onda kad ih više nema!


svoju-obavezu-prema-roditeljima-esto-osetimo-onda-kad-ih-vie-nema
japanska poslovicasvojuobavezupremaroditeljimačestoosetimoondakadihvienemasvoju obavezuobavezu premaprema roditeljimaroditeljima čestočesto osetimoosetimo ondaonda kadkad ihih viševiše nemasvoju obavezu premaobavezu prema roditeljimaprema roditeljima čestoroditeljima često osetimočesto osetimo ondaosetimo onda kadonda kad ihkad ih višeih više nemasvoju obavezu prema roditeljimaobavezu prema roditeljima čestoprema roditeljima često osetimoroditeljima često osetimo ondačesto osetimo onda kadosetimo onda kad ihonda kad ih višekad ih više nemasvoju obavezu prema roditeljima čestoobavezu prema roditeljima često osetimoprema roditeljima često osetimo ondaroditeljima često osetimo onda kadčesto osetimo onda kad ihosetimo onda kad ih višeonda kad ih više nema

Ako ne pomažeš roditelje dok su živi, šta ti vredi da im prinosiš žrtve onda kad ih više nema. -Kineske poslovice
ako-ne-pomae-roditelje-dok-su-ivi-ti-vredi-da-im-prinosi-rtve-onda-kad-ih-vie-nema
Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina. -Lav Tolstoj
ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina
Zrelost je često apsurdnija od mladosti, a često je i nepravednija prema mladosti. -Tomas Edison
zrelost-esto-apsurdnija-od-mladosti-a-esto-i-nepravednija-prema-mladosti
Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.
kad-ti-izmisli-vie-puta-izgovor-kad-treba-da-se-vidite-onda-nema-vie-da-trai-jer-vreme-se-lako-stvori-ako-se-neto-ba-eli