Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak jer trenutak je teži, strašniji i duži, od vremena i od večnosti.


svoju-snagu-prepoznae-po-tome-koliko-u-stanju-da-prebrodi-trenutak-jer-trenutak-tei-straniji-i-i-od-vremena-i-od-venosti
miroslav mika antićsvojusnaguprepoznaćepotomekolikostanjudaprebroditrenutakjertežistranijidužiodvremenavečnostisvoju snagusnagu prepoznaćešprepoznaćeš popo tometome kolikokoliko siu stanjustanju dada prebrodišprebrodiš trenutaktrenutak jerjer trenutaktrenutak jeje težistrašniji ii dužiod vremenavremena ii odod večnostisvoju snagu prepoznaćešsnagu prepoznaćeš poprepoznaćeš po tomepo tome kolikotome koliko sikoliko si usi u stanjuu stanju dastanju da prebrodišda prebrodiš trenutakprebrodiš trenutak jertrenutak jer trenutakjer trenutak jetrenutak je težistrašniji i dužiod vremena ivremena i odi od večnostisvoju snagu prepoznaćeš posnagu prepoznaćeš po tomeprepoznaćeš po tome kolikopo tome koliko sitome koliko si ukoliko si u stanjusi u stanju dau stanju da prebrodišstanju da prebrodiš trenutakda prebrodiš trenutak jerprebrodiš trenutak jer trenutaktrenutak jer trenutak jejer trenutak je težiod vremena i odvremena i od večnostisvoju snagu prepoznaćeš po tomesnagu prepoznaćeš po tome kolikoprepoznaćeš po tome koliko sipo tome koliko si utome koliko si u stanjukoliko si u stanju dasi u stanju da prebrodišu stanju da prebrodiš trenutakstanju da prebrodiš trenutak jerda prebrodiš trenutak jer trenutakprebrodiš trenutak jer trenutak jetrenutak jer trenutak je težiod vremena i od večnosti

Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću. -Paulo Koeljo
strah-od-patnje-gori-od-same-patnje-i-da-nikad-nijedno-srce-nije-patilo-kada-krenulo-u-potragu-za-svojim-snovima-jer-svaki-trenutak-potrage-jeste
Trenutak je dovoljan da se nekog upozna, trenutak je dovoljan da se nekog zavoli, ali ni vječnost nije dovoljna da se zaboravi ono što trenutak stvori. -Narodne poslovice
trenutak-dovoljan-da-se-nekog-upozna-trenutak-dovoljan-da-se-nekog-zavoli-ali-vjenost-nije-dovoljna-da-se-zaboravi-ono-to-trenutak-stvori
Ozbiljnost nastaje zbog precjenjivanja vremena! Ali u vječnosti vrijeme ne postoji, vječnost je samo trenutak, taman dovoljan za jednu šalu. -Herman Hese
ozbiljnost-nastaje-zbog-precjenjivanja-vremena-ali-u-vjenosti-vrijeme-ne-postoji-vjenost-samo-trenutak-taman-dovoljan-za-jednu-alu
Jedan trenutak sreće vredi hiljadu godina slave. -Volter
jedan-trenutak-sree-vredi-hiljadu-godina-slave