Svrha religije nije graditi prekrasne crkve i hramove, nego negovati pozitivne osobine kao što su tolerancija, velikodušnost i ljubav.


svrha-religije-nije-graditi-prekrasne-crkve-i-hramove-nego-negovati-pozitivne-osobine-kao-to-su-tolerancija-velikodunost-i-ljubav
dalaj lamasvrhareligijenijegraditiprekrasnecrkvehramovenegonegovatipozitivneosobinekaotosutolerancijavelikodunostljubavsvrha religijereligije nijenije graditigraditi prekrasneprekrasne crkvecrkve ii hramovenego negovatinegovati pozitivnepozitivne osobineosobine kaokao štošto susu tolerancijavelikodušnost ii ljubavsvrha religije nijereligije nije graditinije graditi prekrasnegraditi prekrasne crkveprekrasne crkve icrkve i hramovenego negovati pozitivnenegovati pozitivne osobinepozitivne osobine kaoosobine kao štokao što sušto su tolerancijavelikodušnost i ljubavsvrha religije nije graditireligije nije graditi prekrasnenije graditi prekrasne crkvegraditi prekrasne crkve iprekrasne crkve i hramovenego negovati pozitivne osobinenegovati pozitivne osobine kaopozitivne osobine kao štoosobine kao što sukao što su tolerancijasvrha religije nije graditi prekrasnereligije nije graditi prekrasne crkvenije graditi prekrasne crkve igraditi prekrasne crkve i hramovenego negovati pozitivne osobine kaonegovati pozitivne osobine kao štopozitivne osobine kao što suosobine kao što su tolerancija

Moramo poštovati druge religije, kao što poštujemo našu. Tolerisati ih nije dovoljno. -Mahatma Gandi
moramo-potovati-druge-religije-kao-to-potujemo-nau-tolerisati-ih-nije-dovoljno
Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa. -Paulo Koeljo
odavno-ve-ne-pomiljam-na-ono-to-se-zove-ljubav-izgleda-da-ljubav-bjei-od-mene-kao-da-vie-nije-vana-kao-da-osjea-da-nije-dobrodo-ali-ako-prestanem-da
Um mora verovati da nešto može uraditi pre nego što to uradi. Fokusiraj se na pozitivne stvari bez obzira na probleme koji te okružuju.
um-mora-verovati-da-neto-moe-uraditi-pre-nego-to-to-uradi-fokusiraj-se-na-pozitivne-stvari-bez-obzira-na-probleme-koji-te-okruuju
Ne možete graditi reputaciju na onome što planirate da uradite. -Henri Ford
ne-moete-graditi-reputaciju-na-onome-to-planirate-da-uradite