Svuda oko nas toliko je seksa da većina muškaraca ne zna šta bi s njim započela.


svuda-oko-nas-toliko-seksa-da-veina-mukaraca-ne-zna-bi-s-njim-zapoela
Ža Ža gaborsvudaokonastolikoseksadavećinamukaracaneznatabinjimzapočelasvuda okooko nasnas tolikotoliko jeje seksaseksa dada većinavećina muškaracamuškaraca nene znazna štašta bibi ss njimnjim započelasvuda oko nasoko nas tolikonas toliko jetoliko je seksaje seksa daseksa da većinada većina muškaracavećina muškaraca nemuškaraca ne znane zna štazna šta bišta bi sbi s njims njim započelasvuda oko nas tolikooko nas toliko jenas toliko je seksatoliko je seksa daje seksa da većinaseksa da većina muškaracada većina muškaraca nevećina muškaraca ne znamuškaraca ne zna štane zna šta bizna šta bi sšta bi s njimbi s njim započelasvuda oko nas toliko jeoko nas toliko je seksanas toliko je seksa datoliko je seksa da većinaje seksa da većina muškaracaseksa da većina muškaraca neda većina muškaraca ne znavećina muškaraca ne zna štamuškaraca ne zna šta bine zna šta bi szna šta bi s njimšta bi s njim započela

Nikad nećemo uspeti da objasnimo ni sebi ni drugima šta nas je toliko vezalo.
nikad-neemo-uspeti-da-objasnimo-sebi-drugima-nas-toliko-vezalo
Molitve bi trebalo da budu blagoslovi, jer Bog već zna šta je najbolje za nas. -Sokrat
molitve-bi-trebalo-da-budu-blagoslovi-jer-bog-ve-zna-najbolje-za-nas
Ja sam ostavio toliko zagonetki i nejasnoća da će profesori biti zauzeti godinama prepirući se oko toga na šta sam mislio. To je jedini način da se obezbedi besmrtnost. -Džejms Džojs
ja-sam-ostavio-toliko-zagonetki-i-nejasnoa-da-e-profesori-biti-zauzeti-godinama-prepirui-se-oko-toga-na-sam-mislio-to-jedini-nain-da-se-obezbedi
Naše molitve bi trebale biti koncentrisane na generalno traženje dobra, jer samo Bog najbolje zna šta je dobro za nas. -Sokrat
nae-molitve-bi-trebale-biti-koncentrisane-na-generalno-traenje-dobra-jer-samo-bog-najbolje-zna-dobro-za-nas