Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško?


ta-ja-nisam-hteo-nista-drugo-nego-da-pokuam-da-proivim-ono-to-samo-od-sebe-htelo-da-izbija-iz-menezato-to-bilo-tako-mnogo-teko
herman hesejanisamhteonistadrugonegodapokuamproživimonotosamoodsebehteloizbijaizmenezatotobilotakomnogotekota jaja nisamnisam hteohteo nistanista drugodrugo negonego dada pokušampokušam dada proživimproživim onoono štošto jeje samosamo odod sebesebe htelohtelo dada izbijaizbija izbilo takotako mnogomnogo teškota ja nisamja nisam hteonisam hteo nistahteo nista drugonista drugo negodrugo nego danego da pokušamda pokušam dapokušam da proživimda proživim onoproživim ono štoono što ješto je samoje samo odsamo od sebeod sebe htelosebe htelo dahtelo da izbijada izbija izje to bilobilo tako mnogotako mnogo teškota ja nisam hteoja nisam hteo nistanisam hteo nista drugohteo nista drugo negonista drugo nego dadrugo nego da pokušamnego da pokušam dada pokušam da proživimpokušam da proživim onoda proživim ono štoproživim ono što jeono što je samošto je samo odje samo od sebesamo od sebe htelood sebe htelo dasebe htelo da izbijahtelo da izbija izje to bilo takobilo tako mnogo teškota ja nisam hteo nistaja nisam hteo nista drugonisam hteo nista drugo negohteo nista drugo nego danista drugo nego da pokušamdrugo nego da pokušam danego da pokušam da proživimda pokušam da proživim onopokušam da proživim ono štoda proživim ono što jeproživim ono što je samoono što je samo odšto je samo od sebeje samo od sebe htelosamo od sebe htelo daod sebe htelo da izbijasebe htelo da izbija izje to bilo tako mnogo

Gde god bi se na zemlji pojavilo ono sto se moze nazvati srecom, bilo je satkano od emocija. Novac nije nista, moc nije nista. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ...
gde-god-bi-se-na-zemlji-pojavilo-ono-sto-se-moze-nazvati-srecom-bilo-satkano-od-emocija-novac-nije-nista-moc-nije-nista-mnogi-imaju-i-jedno-i-drugo-a
Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe. -Artur Šopenhauer
zato-su-obi-ljudi-tako-drutveni-i-prilagodljivi-zato-to-lake-podnose-druge-nego-sami-sebe
U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.
u-nastojanju-da-dostignem-ono-to-za-mene-bilo-idealno-propustio-sam-da-ostvarim-ono-to-bilo-mogue