Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli.Odgovorila je:


tada-sam-se-jedini-put-usudio-da-pitam-zasto-me-voliodgovorila-ne-znam-a-iskreno-govorei-i-ne-zanima-me-da-znam
paulo koeljotadasamsejediniputusudiodapitamzastomevoliodgovorilaneznamiskrenogovorećinezanimaznamtada samsam sese jedinijedini putput usudiousudio dada jeje pitampitam zastozasto mene znamiskreno govorećii nene zanimazanima meme datada sam sesam se jedinise jedini putjedini put usudioput usudio dausudio da jeda je pitamje pitam zastopitam zasto mea iskreno govorećii ne zanimane zanima mezanima me datada sam se jedinisam se jedini putse jedini put usudiojedini put usudio daput usudio da jeusudio da je pitamda je pitam zastoje pitam zasto mei ne zanima mene zanima me datada sam se jedini putsam se jedini put usudiose jedini put usudio dajedini put usudio da jeput usudio da je pitamusudio da je pitam zastoda je pitam zasto mei ne zanima me da

Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli. Odgovorila je: Ne znam, a iskreno govoreći, i ne zanima me da znam. -Paulo Koeljo
tada-sam-se-jedini-put-usudio-da-pitam-zasto-me-voli-odgovorila-ne-znam-a-iskreno-govorei-i-ne-zanima-me-da-znam
Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli. -Miroslav Mika Antić
htio-bih-toliko-toga-da-ti-kaem-a-ne-znam-ne-znam-bolje-sad-kad-se-voli
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
Dimitrije – jer ja znam zasto… :*
dimitrije-jer-ja-znam-zasto
Samo Marko jer ja znam zasto … :D :) ♥
samo-marko-jer-ja-znam-zasto-d