Taj osmeh… to lepo lice… to zgodno telo… a tek te prelepe oci… ali dosta o meni, kako si mi ti?


taj-osmeh-to-lepo-lice-to-zgodno-telo-a-tek-te-prelepe-oci-ali-dosta-o-meni-kako-mi-ti
tajosmeh…tolepolice…zgodnotelo…tekteprelepeoci…alidostamenikakomititaj osmeh…lepo lice…zgodno telo…tek tete prelepeprelepe oci…oci… aliali dostadosta oo menikako sisi mimi tiosmeh… to lepolice… to zgodnotelo… a teka tek tetek te prelepete prelepe oci…prelepe oci… alioci… ali dostaali dosta odosta o menikako si misi mi titaj osmeh… to lepoosmeh… to lepo lice…lepo lice… to zgodnolice… to zgodno telo…zgodno telo… a tektelo… a tek tea tek te prelepetek te prelepe oci…te prelepe oci… aliprelepe oci… ali dostaoci… ali dosta oali dosta o menikako si mi titaj osmeh… to lepo lice…lepo lice… to zgodno telo…zgodno telo… a tek tetelo… a tek te prelepea tek te prelepe oci…tek te prelepe oci… alite prelepe oci… ali dostaprelepe oci… ali dosta ooci… ali dosta o meni

Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete. -Koko Šanel
priroda-vam-da-lice-kakvo-imate-u-dvadesetima-ivot-vam-oblikuje-lice-u-tridesetima-ali-tek-u-pedesetima-dobijete-lice-kakvo-zasluujete
A ja sam pokušavao da parališem taj mišić u obrazu. Taj glupi klovnovski osmeh, dok ne odšeta ulicom u neki svoj, meni nepoznat život, jedina žena kojoj sam ikada pripadao .. -Đorđe Balašević
a-ja-sam-pokuavao-da-paraliem-taj-mii-u-obrazu-taj-glupi-klovnovski-osmeh-dok-ne-odeta-ulicom-u-neki-svoj-meni-nepoznat-ivot-jedina-ena-kojoj-sam
Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj
Nakazno telo ne unakazuje duh, ali lepota duše krasi telo. -Seneka
nakazno-telo-ne-unakazuje-duh-ali-lepota-e-krasi-telo
I kada te duša boli i kad te tuga slomi, nabaci osmeh na lice.
i-kada-te-a-boli-i-kad-te-tuga-slomi-nabaci-osmeh-na-lice