Tajna života leži u tome da se padne sedam puta i ustane i osmi put.


tajna-ivota-i-u-tome-da-se-padne-sedam-puta-i-ustane-i-osmi-put
paulo koeljotajnaživotaležitomedasepadnesedamputaustaneosmiputtajna životaživota ležileži uu tometome dada sese padnepadne sedamsedam putaputa ii ustaneustane ii osmiosmi puttajna života ležiživota leži uleži u tomeu tome datome da seda se padnese padne sedampadne sedam putasedam puta iputa i ustanei ustane iustane i osmii osmi puttajna života leži uživota leži u tomeleži u tome dau tome da setome da se padneda se padne sedamse padne sedam putapadne sedam puta isedam puta i ustaneputa i ustane ii ustane i osmiustane i osmi puttajna života leži u tomeživota leži u tome daleži u tome da seu tome da se padnetome da se padne sedamda se padne sedam putase padne sedam puta ipadne sedam puta i ustanesedam puta i ustane iputa i ustane i osmii ustane i osmi put

Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje. -Indijska poslovica
kap-vode-koja-padne-na-usijano-gvoe-isparie-ista-kap-ako-padne-na-lotosov-cvet-blistae-kao-perla-a-ako-padne-na-koljku-postae-biser-tako-ovek-postaje
Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš. -Agata Kristi
tajna-uspjeha-u-samo-u-tome-da-se-pokrene
Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.
aka-norisa-su-dva-puta-ispustili-kad-bio-beba-prvi-put-na-hiroimu-drugi-put-na-nagasaki
Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve. -Volter
tajna-da-se-bude-dosadan-jeste-u-tome-da-se-kae-sve