Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi.


tajna-u-sadanjosti-ako-obrati-panju-na-sadanjost-moe-poboljati-a-ako-pobolja-sadanjost-bie-bolje-i-ono-to-e-ti-se-kasnije-dogoditi
paulo koeljotajnasadanjostiakoobratipažnjunasadanjostmožepoboljatipoboljabićeboljeonotoćetisekasnijedogodititajna jeu sadašnjostiako obratišobratiš pažnjupažnju nana sadašnjostmožeš jeje poboljšatiako poboljšašpoboljšaš sadašnjostbiće boljebolje ii onoono štošto ćeće titi sese kasnijekasnije dogodititajna je uje u sadašnjostiako obratiš pažnjuobratiš pažnju napažnju na sadašnjostmožeš je poboljšatia ako poboljšašako poboljšaš sadašnjostbiće bolje ibolje i onoi ono štoono što ćešto će tiće ti seti se kasnijese kasnije dogoditi

Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost. -Paulo Koeljo
nee-ono-to-uinio-u-prolom-ivotu-uticati-na-tvoju-sadanjost-ve-e-ono-to-ini-sada-iskupiti-tvoju-prolost-i-logino-promeniti-budunost
Ali ako govorimo o napretku u životu, moramo da razumijemo da je ono što je
ali-ako-govorimo-o-napretku-u-ivotu-moramo-da-razumijemo-da-ono-to-dobro-razliito-od-onoga-to-bolje
Ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Ko kontroliše sadašnjost, kontroliše budućnost. -Džordž Orvel
ko-kontrolie-prolost-kontrolie-sadanjost-ko-kontrolie-sadanjost-kontrolie-budunost