Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš.


tajna-uspjeha-u-samo-u-tome-da-se-pokrene
agata kristitajnauspjehasamotomedasepokrenetajna uspjehauspjeha jeu samosamo uu tometome dada sese pokreneštajna uspjeha jeuspjeha je uje u samou samo usamo u tomeu tome datome da seda se pokreneštajna uspjeha je uuspjeha je u samoje u samo uu samo u tomesamo u tome dau tome da setome da se pokreneštajna uspjeha je u samouspjeha je u samo uje u samo u tomeu samo u tome dasamo u tome da seu tome da se pokreneš

Tajna uspjeha je samo u tome da se pokreneš.Tajna čovečijeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi.Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve.Tajna moga uticaja je uvek bila u tome da je ostajala tajnom.Tajna života leži u tome da se padne sedam puta i ustane i osmi put.Tajna sreće sastoji se u tome da posmatraš sva čuda ovoga svijeta, ali da nikad ne zaboraviš ni na one dvije kapi ulja u kašičici.