Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš.


tajna-uspjeha-u-samo-u-tome-da-se-pokrene
agata kristitajnauspjehasamotomedasepokrenetajna uspjehauspjeha jeu samosamo uu tometome dada sese pokreneštajna uspjeha jeuspjeha je uje u samou samo usamo u tomeu tome datome da seda se pokreneštajna uspjeha je uuspjeha je u samoje u samo uu samo u tomesamo u tome dau tome da setome da se pokreneštajna uspjeha je u samouspjeha je u samo uje u samo u tomeu samo u tome dasamo u tome da seu tome da se pokreneš

Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve. -Volter
tajna-da-se-bude-dosadan-jeste-u-tome-da-se-kae-sve
Tajna moga uticaja je uvek bila u tome da je ostajala tajnom. -Salvador Dali
tajna-moga-uticaja-uvek-bila-u-tome-da-ostajala-tajnom
Tajna života leži u tome da se padne sedam puta i ustane i osmi put. -Paulo Koeljo
tajna-ivota-i-u-tome-da-se-padne-sedam-puta-i-ustane-i-osmi-put
Tajna sreće sastoji se u tome da posmatraš sva čuda ovoga svijeta, ali da nikad ne zaboraviš ni na one dvije kapi ulja u kašičici. -Paulo Koeljo
tajna-sree-sastoji-se-u-tome-da-posmatra-sva-uda-ovoga-svijeta-ali-da-nikad-ne-zaboravi-na-one-dvije-kapi-ulja-u-kai