Tajne operacije su ključne za ratovanje. Na njima se bazira svaki pokret armije.


tajne-operacije-su-kljune-za-ratovanje-na-njima-se-bazira-svaki-pokret-armije
sun cutajneoperacijesuključnezaratovanjenanjimasebazirasvakipokretarmijetajne operacijeoperacije susu ključneključne zaza ratovanjena njimanjima sese bazirabazira svakisvaki pokretpokret armijetajne operacije suoperacije su ključnesu ključne zaključne za ratovanjena njima senjima se bazirase bazira svakibazira svaki pokretsvaki pokret armijetajne operacije su ključneoperacije su ključne zasu ključne za ratovanjena njima se baziranjima se bazira svakise bazira svaki pokretbazira svaki pokret armijetajne operacije su ključne zaoperacije su ključne za ratovanjena njima se bazira svakinjima se bazira svaki pokretse bazira svaki pokret armije

Opasno je razgovarati s lijepom ženom, jer svaki pokret njenog lica izgleda kao pokret ljubavi. -Niccolo Tommaseo
opasno-razgovarati-s-lijepom-enom-jer-svaki-pokret-njenog-lica-izgleda-kao-pokret-ljubavi
Tajne su kao device - s njima se mora nežno. Bilo bi tako slatko naprosto im strgnuti bluzicu, a opet, čarolija je potpuna tek ako ih pustiš da se same otkriju. -Đorđe Balašević
tajne-su-kao-device-s-njima-se-mora-neno-bilo-bi-tako-slatko-naprosto-im-strgnuti-bluzicu-a-opet-arolija-potpuna-tek-ako-ih-pusti-da-se-same-otkriju
Tajne su kao device – s njima se mora nežno. Bilo bi tako slatko naprosto im strgnuti bluzicu, a opet, čarolija je potpuna tek ako ih pustiš da se same otkriju. -Đorđe Balašević
tajne-su-kao-device-s-njima-se-mora-neno-bilo-bi-tako-slatko-naprosto-im-strgnuti-bluzicu-a-opet-arolija-potpuna-tek-ako-ih-pusti-da-se-same-otkriju
Dobra odluka se bazira na znanju, a ne na brojevima. -Platon
dobra-odluka-se-bazira-na-znanju-a-ne-na-brojevima
Nema ništa ogavnije od poštovanja koje se bazira na strahu. -Alber Kami
nema-ogavnije-od-potovanja-koje-se-bazira-na-strahu
Ja nisam komunista, niti je to revolucionarni pokret. -Fidel Kastro
ja-nisam-komunista-niti-to-revolucionarni-pokret