Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.


tako-bolje-bez-slatkih-rijei-bez-praznog-smijeka-bez-varanja-sve-lijepo-dok-ne-traimo-a-prijatelje-opasno-iskuavati-ovjek-vjeran-samo-sebi
meša selimovićtakoboljebezslatkihriječipraznogsmijekavaranjasvelijepodoknitanetražimoprijateljeopasnoiskuavatiČovjekvjeransamosebitako jeje boljebez slatkihslatkih riječibez praznogpraznog smiješkabez varanjasve jeje lijepolijepo dokdok ništaništa nene tražimoprijatelje jeje opasnoopasno iskušavatiČovjek jeje vjeranvjeran samosamo sebitako je boljebez slatkih riječibez praznog smiješkasve je lijepoje lijepo doklijepo dok ništadok ništa neništa ne tražimoa prijatelje jeprijatelje je opasnoje opasno iskušavatiČovjek je vjeranje vjeran samovjeran samo sebi

Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ni varanja bez razloga! :) ♥Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Mogu da mislim šta god hoću, učiniti ne mogu ništa. U današnjem svijetu ostaju nam samo dvije mogućnosti, prilagođavanje ili vlastita žrtva. Boriti se ne možeš, kad bi i htio, onemogućiće te na prvom koraku, pri prvoj riječi, i to je samoubistvo, bez dejstva, bez smisla, bez imena i uspomena. Nemaš mogućnosti da kažes ono što ti je na srcu, pa da poslije i stradaš! Premlatiće te da ne progovoriš, da iza tebe ostane sramota ili ćutanje.Čekati na nedočekano, nadati se u beznađu, grliti se bez zagrljaja, ljubiti se bez poljubaca, prožimati se u mislima. I spoznaja da smo tu negde. Tako blizu, a tako daleko.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno.