Tako i treba sanjati. U ograničenim količinama. Snovi su frka živa. Što ih više imaš, više ti ih ostane neostvarenih. To pouzdano znam. Imam i duplikata u svojoj kolekciji.


tako-i-treba-sanjati-u-ogranienim-koliinama-snovi-su-frka-iva-to-ih-vie-ima-vie-ti-ih-ostane-neostvarenih-to-pouzdano-znam-imam-i-duplikata-u-svojoj
Đorđe balaševićtakotrebasanjatiograničenimkoličinamasnovisufrkaživaŠtoihvieimatiostaneneostvarenihtopouzdanoznamimamduplikatasvojojkolekcijitako ii trebatreba sanjatiu ograničenimograničenim količinamasnovi susu frkafrka živaŠto ihih viševiše imašviše titi ihih ostaneostane neostvarenihpouzdano znamimam ii duplikataduplikata uu svojojsvojoj kolekcijitako i trebai treba sanjatiu ograničenim količinamasnovi su frkasu frka živaŠto ih višeih više imašviše ti ihti ih ostaneih ostane neostvarenihimam i duplikatai duplikata uduplikata u svojoju svojoj kolekciji

Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo. -Marija Kiri
niega-se-u-ivotu-ne-treba-bojati-samo-treba-shvatiti-to-vie-razumemo-to-se-manje-bojimo
Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam. -Đorđe Balašević
tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Što više ljudi upoznajem, vidim da sam ja najbolji čovek kojeg znam :)
to-vie-ljudi-upoznajem-vidim-da-sam-ja-najbolji-ovek-kojeg-znam
Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!
to-vie-upoznajem-ljude-vie-volim-svog-psa