Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.


tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Đorđe balaševićtakotolovomnemožeimatipreviepremalonikadtakopunodanebipoželeojonikadmalomoglobitimanjetopouzdanoznamtako jesa lovomne možešmožeš jeje imatiimati nini previšepreviše nini premalonikad takotako punopuno dada jeje nene bibi poželeopoželeo joši nikadnikad takotako malomalo dada nene bibi moglomoglo bitibiti ii manjepouzdano znamje to sane možeš jemožeš je imatije imati niimati ni previšeni previše nipreviše ni premalonikad tako punotako puno dapuno da jeda je neje ne bine bi poželeobi poželeo joši nikad takonikad tako malotako malo damalo da neda ne bine bi moglobi moglo bitimoglo biti ibiti i manje

Ne imati prijatelja, isto je tako loše kao i imati ih previše.Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji. A tako bi moglo biti kad ne bi tražio naslade svoje u prolaznim stvarima.Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem.Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.Tako i treba sanjati. U ograničenim količinama. Snovi su frka živa. Što ih više imaš, više ti ih ostane neostvarenih. To pouzdano znam. Imam i duplikata u svojoj kolekciji.30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države!