Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi.


talenat-daje-bog-budite-skromni-slavu-vam-daju-ljudi-budite-zahvalni-obmanu-dajete-sami-sebi-budite-paljivi
džon vudentalenatdajebogbuditeskromnislavuvamdajuljudizahvalniobmanudajetesamisebipažljivitalenat dajedaje bogbudite skromnislavu vamvam dajudaju ljudibudite zahvalniobmanu dajetedajete samisami sebibudite pažljivitalenat daje bogslavu vam dajuvam daju ljudiobmanu dajete samidajete sami sebislavu vam daju ljudiobmanu dajete sami sebi

Budite pažljivi kada čitate knjige o zdravlju. Možete umreti zbog štamparske greške. -Mark Tven
budite-paljivi-kada-itate-knjige-o-zdravlju-moete-umreti-zbog-tamparske-greke
Nemojte juriti nikoga. Budite svoji i naporno radite. Pravi ljudi, oni koji zaista zaslužuju mesto u vašem životu, će doći sami. -Vil Smit
nemojte-juriti-nikoga-budite-svoji-i-naporno-radite-pravi-ljudi-oni-koji-zaista-zasluuju-mesto-u-vaem-ivotu-e-doi-sami
Budite verni onome što postoji unutar vas. -Andre Žid
budite-verni-onome-to-postoji-unutar-vas
Budite dobri prema štreberima. Velike su šanse da ćete završiti radeći za nekoga od njih. -Bil Gejts
budite-dobri-prema-treberima-velike-su-anse-da-ete-zavriti-radei-za-nekoga-od-njih