Talent je jeftiniji od slanika na stolu. Ono što razdvaja talentovanog pojedinca od uspešnog je mnogo napornog rada.


talent-jeftiniji-od-slanika-na-stolu-ono-to-razdvaja-talentovanog-pojedinca-od-uspenog-mnogo-napornog-rada
stiven kingtalentjeftinijiodslanikanastoluonotorazdvajatalentovanogpojedincauspenogmnogonapornogradatalent jeje jeftinijijeftiniji odod slanikaslanika nana stoluono štošto razdvajarazdvaja talentovanogtalentovanog pojedincapojedinca odod uspešnoguspešnog jeje mnogomnogo napornognapornog radatalent je jeftinijije jeftiniji odjeftiniji od slanikaod slanika naslanika na stoluono što razdvajašto razdvaja talentovanograzdvaja talentovanog pojedincatalentovanog pojedinca odpojedinca od uspešnogod uspešnog jeuspešnog je mnogoje mnogo napornogmnogo napornog radatalent je jeftiniji odje jeftiniji od slanikajeftiniji od slanika naod slanika na stoluono što razdvaja talentovanogšto razdvaja talentovanog pojedincarazdvaja talentovanog pojedinca odtalentovanog pojedinca od uspešnogpojedinca od uspešnog jeod uspešnog je mnogouspešnog je mnogo napornogje mnogo napornog radatalent je jeftiniji od slanikaje jeftiniji od slanika najeftiniji od slanika na stoluono što razdvaja talentovanog pojedincašto razdvaja talentovanog pojedinca odrazdvaja talentovanog pojedinca od uspešnogtalentovanog pojedinca od uspešnog jepojedinca od uspešnog je mnogood uspešnog je mnogo napornoguspešnog je mnogo napornog rada

Cijela tajna uspešnog života je saznati što trebamo napraviti, a zatim to i učiniti. -Henri  Ford
cijela-tajna-uspenog-ivota-saznati-to-trebamo-napraviti-a-zatim-to-i-uiniti
Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih. -Stiv Džobs
ube-sam-da-ista-upornost-polovina-onoga-to-razdvaja-uspene-preduzetnike-od-neuspenih