Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja.


tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
sokrattamogdeimapotovanjastrahameđutimtamostrahnemorauvekbitipotovanjajersamdalekovećiopsegodpotovanjatamo gdegde imaima poštovanjapoštovanja imaima ii strahameđutim tamotamo gdegde jeje strahstrah nene moramora uvekuvek bitibiti ii poštovanjajer samsam strahstrah imaima dalekodaleko većiveći opsegopseg odod poštovanjatamo gde imagde ima poštovanjaima poštovanja imapoštovanja ima iima i strahameđutim tamo gdetamo gde jegde je strahje strah nestrah ne morane mora uvekmora uvek bitiuvek biti ibiti i poštovanjajer sam strahsam strah imastrah ima dalekoima daleko većidaleko veći opsegveći opseg odopseg od poštovanjatamo gde ima poštovanjagde ima poštovanja imaima poštovanja ima ipoštovanja ima i strahameđutim tamo gde jetamo gde je strahgde je strah neje strah ne morastrah ne mora uvekne mora uvek bitimora uvek biti iuvek biti i poštovanjajer sam strah imasam strah ima dalekostrah ima daleko većiima daleko veći opsegdaleko veći opseg odveći opseg od poštovanjatamo gde ima poštovanja imagde ima poštovanja ima iima poštovanja ima i strahameđutim tamo gde je strahtamo gde je strah negde je strah ne moraje strah ne mora uvekstrah ne mora uvek bitine mora uvek biti imora uvek biti i poštovanjajer sam strah ima dalekosam strah ima daleko većistrah ima daleko veći opsegima daleko veći opseg oddaleko veći opseg od poštovanja

Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
Slobodna društva su društva u pokretu, a gde ima pokreta ima i trenja. -Salman Rušdi
slobodna-drutva-su-drutva-u-pokretu-a-gde-ima-pokreta-ima-i-trenja
Nema ništa ogavnije od poštovanja koje se bazira na strahu. -Alber Kami
nema-ogavnije-od-potovanja-koje-se-bazira-na-strahu